Dit artikel verscheen onlangs in ForYou Magazine.

De tijd die ooit zo warm en gezellig was, heeft niets meer weg van een romantisch kerstsprookje. De afstand tussen jou en je partner is er langzaam ingeslopen. Elk huwelijk kent ups en downs. Zijn het de downs die overheersen, dan moet daar verandering in komen. Hulp is onderweg: volg het stappenplan!

Stap 1: Talk that talk

Moeilijke fases in een huwelijk ontstaan vaak door problemen in de communicatie. Jullie hebben het allebei druk: werk, sporten, de kinderen en tussendoor nog ergens het huishouden. Doordat jullie alleen nog maar praten over praktische zaken, is het gevoelsleven naar de achtergrond verschoven. Probeer echt een moment vrij te maken voor elkaar. Leg de telefoons weg en deel jullie gevoelens eens met elkaar. Op die manier leren jij en je partner elkaar opnieuw kennen.

Stap 2: Toekomstmuziek

Probeer samen te achterhalen waar het misgaat en zet de mogelijke oplossingen op een rijtje. Is dat tijd voor elkaar maken en meer dingen samen doen? Ga er met z’n tweetjes een weekendje op uit en creëer nieuwe herinneringen. Soms is het probleem gecompliceerder. Jullie begrijpen elkaar niet meer, zijn elkaar ontgroeid of hebben moeite om elkaar nog te vertrouwen en verzeilen in steeds weer dezelfde conflicten. Wanneer jullie er niet samen uitkomen, kun je de hulp inschakelen van een relatietherapeut of een andere specialist die meedenkt over oplossingen.

Stap 3: Als het echt niet meer gaat…

Jullie hebben van alles geprobeerd, maar komen er niet meer samen uit. Soms is het vlammetje gewoon gedoofd. Scheiden is dan de laatste oplossing. Hoewel het een opluchting kan zijn om er een punt achter te zetten, is een scheiding een proces met grote emotionele en financiële gevolgen. Juist nu je je aandacht moet richten op het regelen van belangrijke zaken als de financiën, belasting en omgangsregelingen, gaat er van alles door je heen. Verwarring, verdriet, woede, angst. Je staat er niet helemaal alleen voor; een scheidingsadviseur kan je helpen.

Alles goed regelen

Het kan anders lopen dan je verwacht had. Helaas betekent dat soms dat je moet beslissen om niet samen verder te gaan. Mocht het tot een echtscheiding of beëindiging van de samenwoning komen, dan is het verstandig om alles goed te regelen, zodat jullie allebei snel geholpen zijn en weer vooruit kunnen kijken. Raasveld Bennis kan jullie hierbij helpen.

Neem contact op met onze scheidingsbegeleider.

Als jullie besluiten om te gaan scheiden, dan moet er een hoop geregeld worden. Afspraken over de verdeling van het vermogen, het ouderschap, de vaststelling van de kinderalimentatie en partneralimentatie en de verdeling van het pensioen. Duizelt het je al?

Nadat jullie besloten hebben om te gaan scheiden, is het verstandig om alles goed te regelen. Zo kunnen jullie je richten op het verwerken van de scheiding en de blik op een individuele toekomst richten. Om alle zaken tijdens een scheiding goed te regelen, kún je een afspraak maken met een standaard mediator. Vaak richt hij of zij zich op het communicatieve traject tussen (ex-)partners en hebben zij beperktere kennis van de inhoudelijke zaken, zoals vermogen, alimentatie en pensioen. Raasveld Bennis wil jullie een totaalpakket bieden, waarin we uitgaan van de vraag ‘ Wat hebben jullie beiden nodig om een goede nieuwe start te maken?’ We hebben een grote hoeveelheid kennis in huis, waarmee we jullie op alle noodzakelijke gebieden kunnen begeleiden en adviseren. We bieden maatwerk en denken graag creatief mee, zodat jullie nieuwe, individuele toekomst precies wordt zoals jullie het wensen.

Wat heb je nodig?
Berry van Zuidam: ‘Als mediator en financieel planner focus ik mij niet zozeer op de vraag ‘waar heb je recht op?’, maar op ‘wat heb je nodig?’. Het lijkt een klein verschil, maar in de praktijk is dit verschil juist ontzettend groot. Ik vind het belangrijk dat jullie niet teveel naar de afspraken uit het verleden kijken, maar meer naar de toekomst. Als je goed hebt nagedacht over je eigen belangen en behoeften, kun je vervolgens betere afspraken maken. Het is makkelijk om iets weg te geven wat je toch niet nodig hebt en daarvoor iets terug te krijgen wat de ander niet nodig heeft.’

Ouderschap na de scheiding
‘Naast de financiële en praktische zaken, begeleiden we jullie bij het ouderschap ná de scheiding. Er kunnen na een scheiding allerlei situaties ontstaan waarbij je wel wat tips en adviezen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij een verandering in het inkomen of als er een nieuwe partner in je leven komt. Dit zijn onderwerpen die we vaak bespreken tijdens onze afspraken. En dat is heel begrijpelijk, want ze kunnen grote impact op het nieuwe leven hebben’, aldus Berry.

Communiceren kun je leren
‘Vrijwel alles valt of staat met communicatie. Als jullie huwelijk is gestrand, omdat jullie slecht met elkaar konden communiceren, dan verandert dat meestal niet na de scheiding. Het is dan van belang om aan dit onderwerp  extra aandacht te besteden, vooral vanwege jullie kinderen. Wij coachen jullie om meer begrip voor elkaars situatie te krijgen en je te verdiepen in de visie van de ander.
Jullie zijn als partners weliswaar gestopt met werken aan een betere communicatie, maar als ouders moeten jullie toch samen de toekomst in. We helpen jullie om problemen op het communicatieve vlak weg te nemen’, licht Berry toe.

Kinderen staan voorop
Berry benadrukt: ‘Tijdens een scheiding zijn kinderen het allerbelangrijkste: zij hebben er niet voor gekozen en het is van het grootste belang dat zij gezien worden en goed worden begeleid in en na de verwarrende scheidingsperiode. Afhankelijk van wat jullie als ouders willen, betrekken wij de kinderen ook in het proces. Uiteraard niet door ze te belasten met volwassen zaken, maar door een luisterend oor te bieden en hun vragen te beantwoorden. Mijn twee collega’s zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen tijdens en na een scheiding. Uiteindelijk willen we dat mensen en hun kinderen een fijn leven hebben, hoe dan ook, en daar doen we als bedrijf alles voor!’

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in ForYou Magazine

 

Bezint eer ge begint. Dat geldt niet alleen voor het huwelijk, maar eigenlijk voor alles in het leven waar financiën een rol in spelen. Dat klinkt misschien streng, maar het gaat juist ook op voor de leuke dingen in het leven! Berry van Zuidam, Financieel Planner van het Jaar 2017, licht toe: “Wie van tevoren goed nadenkt over zijn financiën, leeft veel zorgelozer. Zelfs als er iets naars gebeurt in je leven, zoals een scheiding, ben je goed voorbereid. Maar ook als er iets positiefs gebeurt, zoals de geboorte van je eerste kleinkind of de vrijheid van je welverdiende pensioen, weet je precies waar je staat en hoe je er het meest van kunt genieten”.

Speciale aandacht voor echtscheiding

Hoe belangrijk het is om, liefst als alles nog koek en ei is, na te denken over je financiële situatie en hier besluiten over te nemen, ziet Berry dagelijks. “Een scheiding is vaak al pijnlijk genoeg. Gedoe over geld maakt dit alleen nog maar erger.” Als scheidingsmediator en financieel planner, combineert Berry zijn kennis om zijn klanten emotioneel, juridisch en financieel bij te staan als ze een scheiding doormaken. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is dit een proces dat niet stopt ná de scheiding, legt hij uit. “Vooral de afspraken over zorg en opvoeding zijn dynamisch. Kinderen ontwikkelen zich. De afspraken tussen de gescheiden ouders moet je daarom ook blijven bijstellen.”

Financial Life Planning

Een van de manieren waarop je vooraf keuzes kunt maken en zaken vastlegt voor nu en in de toekomst, is het opstellen van een Financial Life Plan. Berry van Zuidam en zijn collega’s van Raasveld Bennis ontwikkelden hiervoor een eigen methode, gebaseerd op die van Financial Life Planning-goeroe Paul Armsen. “Samen met onze klant brengen we zijn financiële situatie in kaart, voor nu en in de toekomst. Wat komt er binnen, wat geef je uit? Hoe staat het met je inkomen, je vermogen, je hypotheek? Daarnaast kijken we naar wat er op zijn of haar bucket list staat, en waar geld voor nodig is.” Waarom die bucketlist? Omdat de adviseurs van Raasveld Bennis iedereen aanmoedigen nú een leuk leven te leiden, binnen hun financiële mogelijkheden. “Je mag genieten, zeker als je hard werkt. Wat heb je aan een hoop geld op de bank als je doodgaat? Alleen de Belastingdienst wordt daar blij van. Verder helemaal niemand.”

Financieel Planner van het Jaar

In oktober verkoos de Federatie Financieel Planners (FFP) de Financieel Planner van het Jaar. Berry van Zuidam won deze prestigieuze prijs. Frank Bennis, collega van Berry bij Raasveld Bennis, vertelt lachend: “We zijn natuurlijk waanzinnig trots. Het is een bevestiging van wat wij eigenlijk al lang wisten: bij Raasveld Bennis werken de beste Financieel Planners van Nederland!”

Dit artikel verscheen op 22 november in de krant ‘Het hele Westland’

Meer weten over Financial Life Planning of hulp nodig bij uw echtscheiding? Neem contact op via berry@raasveldbennis.nl

Het is zover. Het wetsvoorstel om de gemeenschap van goederen te beperken is op 28 maart (met een kleine meerderheid) aangenomen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat deze wetgeving per 1 januari 2018 ingaat.

Hoe is het nu?

Wanneer u op dit moment huwt zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden ontstaat er automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Alle vermogens en schulden behoren daarmee tot de goederengemeenschap. Ook vermogen en schulden welke u voor het huwelijk al had. Enige uitzondering hierop zijn de schenkingen en erfenissen die u ontvangt met daarop een zogenaamde uitsluitingsclausule. Als u uit elkaar gaat, verdeelt u de goederengemeenschap en ontvangt u allebei de helft. Dit is een redelijk eenvoudige exercitie.

Wat verandert er?

Met het aangenomen wetsvoorstel blijft het vermogen dat u voor het huwelijk had van uzelf, evenals alle te ontvangen schenkingen en erfenissen. Alleen het voorhuwelijkse vermogen dat u samen bezit, denk hierbij bijvoorbeeld aan een woning, maakt onderdeel uit van de goederengemeenschap, evenals het vermogen dat u tijdens het huwelijk gaat opbouwen.

Tot zover niets spannends. Op de dag dat u trouwt heeft u prima inzicht in het vermogen van u en uw partner. Gaat het mis, dan hoeft u alleen het gemeenschappelijke vermogen te verdelen. Alleen; dat is de theorie. Het wordt lastiger om dit gemeenschappelijke vermogen te bepalen na een aantal jaren.

De praktijk leert dat men het privévermogen gaat investeren in een gezamenlijk vermogen. Bijvoorbeeld door een verbouwing in de gezamenlijke woning. En na 20 jaar is niet meer duidelijk welk vermogen nou precies van uzelf was en welk vermogen gemeenschappelijk. Ik voorspel dat dit veel discussie gaat geven wanneer er sprake is van een scheiding of een overlijden, zoals dit nu ook vaak het geval is bij het zogenaamde periodiek verrekenbeding, wat ongeveer dezelfde werking heeft en de meeste jurisprudentie oplevert.

Daarnaast is het zo dat als u een onderneming bezit voordat u het huwelijk sluit, deze onderneming als privévermogen wordt gezien. Echter geeft de nieuwe wetgeving aan dat er uit deze onderneming een redelijke vergoeding moet komen aan de ondernemer. Met andere woorden: het is niet zo dat u ervoor kunt kiezen om een te laag inkomen uit de onderneming te halen, zodat er waarde in de onderneming wordt opgebouwd wat uiteindelijk bij uw eigen privévermogen blijft horen en wat u bij een scheiding niet hoeft te verdelen.

Wat dan precies die redelijke vergoeding is, daar geeft de wetgever geen duidelijkheid over. Dit zal de jurisprudentie moeten leren.

Ik adviseer vóór het huwelijk goed na te denken over uw wensen en dit vast te leggen in huwelijkse voorwaarden. Op deze manier kunt u zonder zorgen genieten van uw leven en voorkomt u een hoop discussie indien u onverhoopt toch in een scheiding belandt.

Als u meer informatie wilt over de juridische gevolgen van het huwelijk of  over elk ander aspect van uw financiële lifestyle planning, bel ons dan op 0174- 24 42 59 of e-mail ons op info@raasveldbennis.nl

De zogenaamde tijdklemmen voor uw spaarhypotheek (zowel de polis als de bankrekening) zijn op 1 april 2017 vervallen. Dit nadat er op 1 januari 2017 al een versoepeling van de regels heeft plaatsgevonden.

Tot 2013 kon u een aflossingsvrije hypotheek aangaan die u op termijn zou aflossen met de uitkering van een spaarhypotheekpolis of –bankrekening.

Het grote voordeel van deze producten is dat u over het vermogen dat opbouwt, bent geen vermogensbelasting betaalt. Daarnaast lost u niet direct af op uw hypotheek, zodat u over de gehele lening renteaftrek geniet.

Met een tijdklem wordt een minimale periode bedoeld waarin u premie moet betalen om voor een vrijgestelde uitkering in aanmerking te komen. Er werd een kleine vrijstelling bereikt bij een looptijd van 15 jaar en een grote vrijstelling bij een looptijd van 20 jaar.

Liet u de polis of rekening eerder uitkeren, dan moest u over het rendement dat u had gemaakt inkomstenbelasting betalen (progressief tot 52%).

Tijdklemmen niet meer van toepassing

Vanaf 1 april 2017 hoeft uw polis of rekening geen 15 jaar meer te hebben gelopen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. De overheid wil graag af van deze producten, dus geeft u de mogelijkheid om de uitkering belastingvrij te genieten, ook binnen de looptijd van 15 jaar.

Dit betekent niet dat er helemaal geen voorwaarden meer zijn om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, Zo moet u de uitkering nog altijd gebruiken om – een deel van – uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook moet u elk jaar voldoende premie hebben ingelegd.

Is het voor u voordelig?

Hier is niet zomaar een antwoord op te geven. Er speelt hierbij een aantal overwegingen.

Rendement

Binnen een spaarhypotheek heeft u te maken met samengestelde interest. Dit betekent rendement op rendement. Hoe langer de looptijd, hoe beter het rendement. U krijgt ten slotte ook rente over het kapitaal dat u al heeft opgebouwd. Voor veel mensen zal dit betekenen dat het laten lopen van de spaarhypotheek nog steeds het meest voordelig is.

Risico-klasse

Uw rente wordt vaak gebaseerd op het risico dat de geldverstrekker loopt bij het verstrekken van een hypotheek aan u.

Stel dat u € 250.000,- leent voor een woning met een waarde van € 250.000,-, dan zal u een hogere rente krijgen dan wanneer u hetzelfde leent voor een woning met een waarde van € 500.000,-.

Omdat u niet aflost op uw hypotheek blijft het bedrag van € 250.000,- de gehele looptijd in stand en behoudt u de hoge rente. Een aantal banken haalt de opgebouwde waarde af van de hoogte van de hypotheek, waardoor u mogelijk wel een lagere rente krijgt. Echter doet niet iedere geldverstrekker dit, wat betekent dat u mogelijk een langer rente krijgt indien u uw spaarproduct aflost op de hypotheek.

Wij helpen u graag

Wij snappen dat het voor u niet te overzien is of het voordeliger is uw spaarproduct voort te zetten of af te lossen. Als uw adviseur zijn wij u uiteraard graag van dienst om u hier verder mee te helpen. Neemt u daarom gerust contact met ons op.

De afgelopen dagen is er, mede dankzij Vereniging Eigen Huis, aandacht geweest voor de verhuisregeling binnen een hypotheek. Veel woningeigenaren met een lange rentevaste periode zouden zich tekort doen, omdat de rente bij een verhuizing niet meegenomen mag worden.

Wat is de verhuisregeling?

De verhuisregeling wordt ook wel de meeneemregeling genoemd. Het belangrijkste voordeel is dat de rente kan worden meegenomen naar een nieuwe woning. De rente wordt wel aangepast indien er een hoger- of lager risico wordt gelopen door de geldverstrekker, maar is altijd gebaseerd op de marktrente op het moment van het afsluiten van de hypotheek.

Zeker met de huidige lage rente is dit voor veel kopers een motivatie om de rente lang vast te zetten.

Visie Raasveld Bennis

Gezien de huidige lage rente is het van groot belang om kritisch te zijn op de verhuisregeling. Dit is één van de voorwaarden waar wij naar kijken bij het advies over een geldverstrekker. Hierdoor gebeurt het met enige regelmaat dat wij onze relaties niet de goedkoopste rente adviseren, maar de goedkoopste rente met de best passende voorwaarden, omdat bijvoorbeeld een verhuisregeling erg belangrijk voor hen is.

Dit is namelijk de toegevoegde waarde van uw financieel adviseur.

Uw situatie

Heeft u twijfel over de verhuisregeling in uw hypotheek, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen. Wij kijken dit graag voor u na en lichten dit aan u toe.

U gaat scheiden en er moet een hoop geregeld worden! Er moeten afspraken worden gemaakt over het ouderschap, de verdeling van het vermogen, de vaststelling van de kinderalimentatie en partneralimentatie en de verdeling van het pensioen.

De wijze waarop dit plaatsvindt, hangt af van afspraken uit het verleden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse voorwaarden? Of heeft u misschien alleen een samenlevingscontract?

U kunt aan de hand van de eerder gemaakte afspraken de verdeling in gang zetten en een berekening maken voor de alimentatie. Toch is het niet gek om even een pas op te plaats te maken en na te denken over uw toekomst.

Wie gaat wanneer voor de kinderen zorgen? Wilt u in de huidige echtelijke woning blijven of verhuizen? Wat gebeurt er als één van beiden een nieuwe partner krijgt? Of wat als één van de twee voor het werk moet verhuizen naar een plaats op grote afstand?
En stel nu dat u meer kunt gaan werken, wat gebeurt en dan met de partneralimentatie? En hoeveel pensioeninkomen heeft u nodig om te kunnen leven zoals u wilt?

Als mediator en financieel planner zijn dit vaak vragen die ik stel aan mijn cliënten. Ik vind het belangrijk dat zij niet te veel naar de afspraken uit het verleden kijken, maar meer naar de toekomst. Wanneer beide partners een goed beeld hebben van hun wensen is het vaak makkelijk om afspraken te maken.
De afspraken gaan niet meer over “waar heb ik recht op”, maar over “wat heb ik nodig”. Het lijkt een klein verschil. Praktisch is het echter een mega-verschil.

Door goed nagedacht te hebben over de eigen belangen en behoeften kan men beter onderhandelen. Het is makkelijk om iets weg te geven wat je toch niet nodig hebt en daarvoor iets terug te krijgen wat de ander niet nodig heeft.
Deze afspraken blijken ook nog vaak veel houdbaarder naar de toekomst. Dat is met name belangrijk voor ouders.

En als alvast is nagedacht over hoe u als ouders om wil gaan met het krijgen van een nieuwe partner, is het makkelijk om concreet stappen te zetten als het ook echt gebeurt.

En juist in dit proces ben ik als mediator met een financiële achtergrond een ideale procesbegeleider. Ik kan namelijk helpen de afspraken goed vast te leggen en aan te kleden. Ik roep niet voor niets: “als het je niet om het geld te doen is…..”