Pensioenen worden persoonlijker en transparanter.
Er worden in de meeste pensioenfondsen tot op heden voor werknemers gemiddelde premies betaald voor garantiepensioenen.  Garanties die golden voor zover er voldoende geld in kas was. Voor een jongere medewerker werd door de gemiddelde premie eigenlijk teveel premie betaald en voor een oudere werknemer te weinig. Mensen wisselen vaker van baan en bij uitdiensttreding kreeg je dan als jongere medewerker te weinig pensioen mee voor de te hoge premie die was betaald. Afschaffing van de gemiddelde premie zorgt voor eerlijkere toedeling bij wisselingen van werkgever. En zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat ook jonge ZZP’ers niet teveel gaan betalen en opgenomen kunnen worden in pensioenfondsregelingen. Een wens van de overheid.

Bij de nieuwe regeling is de ingelegde premie het vertrekpunt en niet meer het pensioenbedrag. Voor jong en oud wordt dezelfde premie ingelegd. Met die premie wordt voor iedereen een eigen pot met geld gevuld waarmee wordt belegd en waaruit het pensioen wordt betaald. Bij uitdiensttreding krijg je die pot helemaal mee. Door de meer individuele potten stijgen in goede jaren de pensioenen sneller mee, maar in slechte jaren gaat het wel ook sneller achteruit. Afhankelijk van de vorm van de nieuwe pensioenregeling kunnen er soms veiligheidsmechanismen worden ingebouwd zoals bijvoorbeeld een solidariteitsreserve om verlagingen in slechte jaren enigszins te beperken.

Per saldo is de verwachting niet dat het nieuwe systeem ervoor gaat zorgen dat er in Nederland in totaal meer of minder pensioen wordt opgebouwd. Wel ontstaat er een andere, meer transparante, verdeling tussen jong en oud. De pensioenfondsdeelnemers zijn daarbij ook voor een deel af van de invloed van de actuele stand van de rekenrente, die er bijvoorbeeld lange tijd voor zorgde dat ondanks goede beleggingsresultaten fondsen niet in staat waren om opgebouwde pensioenen te indexeren. De rekenrente blijft overigens wel van invloed op de uiteindelijke pensioenuitkering voor de deelnemer die met pensioen gaat.

Partnerpensioen (wat de partner van de werknemer krijgt bij overlijden van de werknemer)
Standaardisatie. Het partnerpensioen moet duidelijker worden voor iedereen. Dat is een doel van de nieuwe wet. Verschillen in pensioenregelingen welke soort partner wel voldeed en welke niet waren onduidelijk. Dit wordt gestandaardiseerd. In het kort worden partners volgens de nieuwe wet, echtgenoten, geregistreerd partners en de meerderjarige personen, niet bloedverwanten tot een zekere graad en ook niet stief/pleegkinderen, die met elkaar samenwonen en een samenlevingscontract of een samenlevingsverklaring hebben getekend. Er is maar één partner mogelijk. De hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum wordt maximaal 50% van het laatste pensioengevende loon. Op risicobasis verzekerd. Dit laatste betekent dat als je uit dienst gaat de dekking, na 3 maanden, in principe ook vervalt (in een WW of ZW periode kan een tijdelijke langere voortzetting van toepassing zijn).

Bedrag ineens van 10% van de pensioenpot
Officieel geen onderdeel van deze wet maar ook een relevante wijziging is de aanstaande mogelijkheid om per 01-01-2024 (nog niet definitief) de mogelijkheid te hebben om op pensioeningangsdatum 10% van het pensioenbedrag ineens te ontvangen. Natuurlijk ook wel gewoon belasting betalen over het bedrag maar dan heb je dus de mogelijkheid bij aanvang meer te ontvangen. Dit gaat ten kosten van de levenslange pensioenuitkering. Over dit bedrag kan je soms meer belasting moeten betalen en ook kan het gevolgen hebben voor toeslagen. Niet zomaar aanvragen dus en jezelf goed laten informeren (en adviseren).

Nog geen wet, maar verwachting is dat hij er komt.
De wet ligt nu bij de eerste kamer. Vermoedelijke datum van ingang nog steeds 1 juli 2023. Het is ook nog niet duidelijk en per fonds verschillend of opgebouwde pensioenen zullen worden omgezet naar de nieuwe regeling (ingevaren).

 

Ben je IB ondernemer/ZZP’er? Een ding weten we dan over je. Je hebt het meestal heel druk. Het beeld van de toekomst is niet helder. Geen tijd om erover na te denken. Maar onderhand wordt het wel tijd om wat te gaan regelen. Regeren is vooruitzien. Wij hebben dienstverlening voor ondernemers “Geregeld!” om je doorlopend te helpen met al je privé financiën. Voor als je er zelf maar niet goed aan toekomt. Laat ons het doen. Wij hebben de afgelopen 20 jaar voor vele ondernemers hun pensioen op poten gezet en hun gezinnen beschermd. Kost wel wat, maar dan hebt je het ook goed geregeld.

Wij kennen je probleem en we hebben het eerder opgelost
Ondernemers zijn druk met hun bedrijf en geld verdienen. We zien in de praktijk dat de administratie van het bedrijf wordt opgepakt door partner of een boekhouder. Maar het goed regelen van de privé financiën en hulp bij het maken van de juiste privé beslissingen schiet er vaak bij in. Geen tijd en/of geen zin. Dit kan op termijn zorgen voor een aantal problemen/gemiste kansen:

#          De pensioenopbouw wordt te lang uitgesteld waardoor het pensioen niet goed geregeld is en later heel kostbaar wordt;

#          Als er pensioen wordt opgebouwd, wordt er niet regelmatig meer getoetst of er te veel of te weinig wordt gespaard;

#          Er worden onnodige uitgaven gedaan, niet in lijn met de persoonlijke doelen;

#          Het risico van arbeidongeschikt worden is onvoldoende in beeld waardoor problemen kunnen ontstaan;

#          Het nabestaandenpensioen is onvoldoende belicht en er kunnen voor het gezin grote financiële problemen ontstaan bij overlijden;

#          Er kunnen besparingen in de pensioenkosten worden gerealiseerd door (deels) te beleggen;

#          Het aflossen van de hypotheek wordt niet of onvoldoende meegenomen in de lange termijnvisie waardoor veel te lang hypotheekrente wordt betaald;

#          De onderlinge afspraken tussen partners zijn niet duidelijk en/of worden niet goed uitgevoerd

#          Er wordt niet van elkaar wordt geërfd omdat er geen testament is, het vermogen gaat dan naar de familie van de overleden partner en er wordt ook nog teveel erfbelasting betaald bij overlijden

Laat ons je helpen het wel goed te regelen.

Waarom doen wij dit
Wij geloven in bewust leven, je grote en kleine dromen kennen, en uit het leven halen wat belangrijk voor je is. Geld is een hulpmiddel hierbij. Wij willen daarom relaties helpen betere financiële beslissingen te nemen, zodat zij een leven lang plezier kunnen hebben van hun geld.

Hoe doen wij dat anders
Financieel adviseurs / internetpartijen geven vaak adhoc en eenmalige adviezen en kunnen vaak niet de gehele situatie overzien. Wij willen doelen realiseren voor relaties, hen continu helpen bij financiële beslissingen zodat zij zich hierover geen zorgen meer hoeven te maken omdat ze weten dat het goed geregeld is.

Wat doen we precies?

 1. samen met jou in kaart brengen wat belangrijk voor je is
  en de bijbehorende juiste financiële doelen stellen en monitoren;
 2. een aflossingsplan voor je huidige hypotheek
  we helpen je met de aflossing van je hypotheek op (zo kort mogelijke) termijn;
 3. vaststellen van je huishoudboekje, het maandelijkse spaarbedrag en de balans tussen nu en later
  we helpen je door samen met jou je huishoudboekje in kaart te brengen, besparingen te realiseren, maandelijks te sparen naar de juiste rekeningen en balans aan te brengen tussen nu en later
 4. de juiste combinatie van sparen en beleggen die bij jullie past
  Van het vermogen wat er (eventueel) al is en van het maandelijkse spaargeld bepalen we samen met jou hoeveel risico je kan en hoeveel risico je wil lopen en stellen zo periodiek vast welk bedrag je gaat beleggen.
 5. op een slimme manier de juiste hoeveelheid pensioen opbouwen
  Pensioen opbouwen kan op verschillende manieren. Wij houden in de gaten of alle fiscale mogelijkheden en voordelen op de juiste manier en tot de juiste hoogte worden benut.
 6. bescherming voor de financiële gevolgen bij risico’s van (werkloosheid), arbeidsongeschiktheid en overlijden;
  We adviseren je periodiek over de benodigde dekkingen bij (werkloosheid), arbeidsongeschiktheid en overlijden. Niet te veel en niet te weinig. Zo betaal je nooit te veel premies.
 7. met je partner duidelijke financiële afspraken maken zoals huwelijkse voorwaarden, een samenlevingscontract en een (leven)testament.
  Dit is best complex. Met onze kennis en ervaring brengen we wensen en mogelijkheden in kaart. We helpen je bij de voor jullie juiste keuzes zodat de juiste documenten worden opgemaakt en de benodigde acties uitgevoerd.
 8. Jaarlijks bijstelling van bovenstaande punten aan de hand van een persoonlijk gesprek

 

Wat betekent dat voor relaties
Relaties kunnen zich concentreren op hun onderneming en het leiden van een fijn leven. Niet hoeven na te denken hoeveel ze te besteden hebben, hoeveel ze opzij moeten zetten, hoeveel dekking ze nodig hebben, hoeveel ze misschien willen/moeten beleggen of ze samen de juiste afspraken hebben gemaakt. Het geld is geregeld. Die zorg nemen wij ze uit handen.

Tarief “Geregeld!”
Dit kost € 782,- eenmalig (inclusief BTW) en € 64,- per maand doorlopend (inclusief BTW). Dit zijn de kosten maar daar staan ook opbrengsten tegenover. Zaken goed geregeld. Een gerust gevoel. En ook directe financiële voordelen zoals bijvoorbeeld minder rentekosten, een beter rendement op het vermogen of meer fiscaal voordeel. Zo kunnen kosten snel (deels) worden terugverdiend.

Daarnaast is het meest zo dat als je alle zaken los geregeld wilt hebben je (relatief) meer betaalt. Kan ook, hoor. Door de combinatie kunnen we besparen. Meer weten? Neem contact op met frank@raasveldbennis.nl

Family office dienstverlening heeft de komende jaren onze focus. Na de afgelopen anderhalf jaar een pilot te hebben gedraaid met een aantal gezinnen willen we eind 2022 voor 20 gezinnen Family Office zijn. Binnen kantoor maakt Frank Bennis zich daarvoor vrij.

Wat is family office dienstverlening eigenlijk?

Een family office is een financiële dienstverlener die een of een aantal vermogende families (variërend van een tot meer dan honderd) ondersteunt bij het beheer van hun privévermogen in de breedste zin van het woord. Het aantal familiekantoren in Nederland en België is niet precies bekend maar er zijn er zeker enige tientallen.

Onze dienstverlening als “familiekantoor”

Wij helpen relaties direct of indirect in de coördinatie of uitvoering van:

 • Beleggingsadvies;
 • Estate planning: huwelijksvermogensrecht – testamenten – vermogensoverdracht;
 • Belastingen;
 • Vermogensstructurering;
 • Financieringen;
 • Familiebestuur/raad/beleid;
 • Coaching van kinderen;
 • Filantropie.

Family office dienstverlening met behulp van financial life planning

Bij onze dienstverlening houden we met behulp van financial life planning inzicht in levensstijl/wensen/doelen en de financiële situatie van relaties en stellen we die jaarlijks samen met u bij. Meer weten over Financial Life Planning.Link naar PDF Brochure – Financial Life Planning

brochure financial life planning (family office)

Ons tarief voor onze Family office dienstverlening

Voor onze family office dienstverlening rekenen we een vaste fee per maand van € 300,- exclusief BTW.

We zijn een onafhankelijk kantoor. Er zijn geen andere aandeelhouders dan de twee meewerkende eigenaren. De fee is vast en dus onafhankelijk van de hoogte van het vermogen. Voor het beleggingsadvies rekenen we dus bijvoorbeeld niet 1% van het vermogen wat je ook nog in Nederland tegenkomt. Raasveld Bennis Financieel Planners is voor relaties ook geruime tijd actief als bemiddelaar in allerlei soorten financiële producten die we al, vooruitlopend op de markt, sinds 2010 op urenbasis of op vaste tarieven basis met onze relaties afrekenen. Ook dat stukje dienstverlening valt in de family office dienstverlening. We ontvangen natuurlijk geen enkele provisie, kickbacks of wat dan ook van banken, verzekeraars en/of beleggingsinstellingen. Alle genoemde werkzaamheden zijn inclusief (fair use policy).

Voor resultaten van onderzoeken naar de toegevoegde waarde van een financieel planner zie deze blogpost Resultaten van onderzoeken naar de toegevoegde waarde van een financieel planner op het gebied van vermogensbeheer

Meer weten? Neem contact met mij op: Frank Bennis


Algemeen Schema family offices

 

Kijk voor meer blog’s ook eens op www.financieleplanningblog.nl

 

Een levenstestament is voor wilsonbekwaamheid

Verwar het levenstestament niet met een gewoon testament. Met een gewoon testament regel je wat er met je vermogen gebeurt als je komt te overlijden. Met een levenstestament regel je echter wat er met je vermogen gebeurt op het moment dat je nog leeft. Het gaat dan om de situatie dat je belangrijke financiële of medische beslissingen niet zelfstandig meer kunt nemen. Omdat je geestelijk niet meer zelf hiertoe in staat bent. Je geeft daarom vooraf je partner of iemand anders de volmacht om dat dan voor jou te doen. Een levenstestament is dus voor wilsonbekwaamheid.  Je mag op zich ook iemand een volmacht geven om voor jou te beslissen zonder dat medisch vast is gesteld of je dat zelf wel of niet kunt. Maar zo’n onbeperkte volmacht gaat partners meestal te ver. In de praktijk wordt meestal bepaald dat partners elkaar over en weer een volmacht geven om voor elkaar te beslissen, pas nadat een onafhankelijk medisch gespecialiseerde arts heeft vastgesteld dat dat zelf niet meer gaat. Maar dat is een eigen keuze.

Voorkom dat de rechter meebeslist als je partner wilsonbekwaam is

Het is belangrijk om een levenstestament op te stellen omdat je anders te maken kunt krijgen met de rechtbank en een rechter die voor je partner moet gaan beslissen op het moment dat medisch is vastgesteld dat de partner dat zelf niet meer kan. Zelfs als je gehuwd bent, mag je dan belangrijke beslissingen niet zelf voor je partner nemen. Denk hierbij aan de verkoop van de eigen woning of grote schenkingen aan kinderen. Er moet dan een rechter aan te pas komen die de wensen in het belang van de wilsonbekwame partner gaat afwegen. Die rechter blijft dat vervolgens ook doen. Dit kan erg vervelend zijn. Ook voor eventuele kinderen.

Financiele en medische beslissingen in het levenstestament

In een levenstestament bepaal je zelf welke soort beslissingen voor jou mogen worden genomen. Jij bepaalt zelf de inhoud van het document. Gaat het alleen om financiële beslissingen of gaat het ook om medische beslissingen. In het laatste geval moet je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat je door ziekte niet meer zelfstandig kan beslissen en dat je je schouder breekt. Er moet een medische beslissing worden genomen om al dan niet te opereren. Mag de partner dat voor je doen? Dat spreek je af in een levenstestament. Levenseindebeslissingen worden in de praktijk minder vaak in het levenstestament gezet.  Omdat dit sterk persoonlijke beslissingen zijn en het levenstestament ook richting banken of derden wordt gebruikt. Deze beslissingen worden vaak met de huisarts besproken of via de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Opvolgende volmacht voor de kinderen in je levenstestament bij wilsonbekwaamheid van beide partners

Meestal gaat er een opvolgende volmacht naar kinderen in het levenstestament. Dit is voor als de partner er niet meer is of ook wilsonbekwaam is. Voor de opvolgende volmacht aan kinderen is het van belang om na te denken of de bevoegdheid bij een of bij alle kinderen samen komt te liggen. Ook dit is weer vrij te bepalen. In de praktijk zien we dat de bevoegdheid voor simpele administratieve zaken bij ieder kind apart komt te liggen. Zo hoeven er niet twee kinderen naar de bank voor een simpele administratieve zaak. En bij grotere beslissingen wordt de bevoegdheid zo bij alle kinderen samen gelegd.

Mogen kinderen ook schenken?

Het kan handig zijn om te bepalen dat kinderen aan zich zelf mogen schenken op het moment dat je dat niet meer kunt beslissen. Dit om bijvoorbeeld zo de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg te verminderen op het moment dat je bijvoorbeeld in een zorginstelling bent opgenomen. Die bijdrage kan namelijk medeafhankelijk zijn van het vermogen op de bankrekening. Als kinderen door een schenking je eigen vermogen laten dalen, dan de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (sterk) verminderen. Er moet dan wel vertrouwen zijn dat kinderen ook jouw belangen goed af zullen wegen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat je eigen zorg of je eigen kwaliteit van leven hierdoor in het gedrang kan komen. Hiervoor neem je de bepaling op dat kinderen alleen mogen schenken tot bepaalde maxima.

Naar de notaris

Een levenstestament laat je opstellen door de notaris. Je kunt met je financieel planner de belangrijkste beslissingen eerst bespreken. Een levenstestament in Nederland kost in de basis gemiddeld ongeveer € 500,- per persoon. Het is een belangrijk document wat de beslissingsbevoegdheid in de familie houdt en hierdoor veel rompslomp en geld kan besparen.

Meer info over estate planning op www.financieleplanningblog.nl

Het is een uitzonderlijke periode die we met zijn allen meemaken. Zorg voor gezondheid staat voorop, maar het Coronavirus heeft veel meer gevolgen. Raasveld Bennis informeert u over een aantal belangrijke aandachtspunten en mogelijkheden voor hypotheek en verzekeringen. Ook over de mogelijkheden als u minder of zelfs geen inkomsten heeft en u zoekt naar (tijdelijke) lastenverlichting. Aan het eind van deze nieuwsbrief treft u nog een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste noodmaatregelen van de overheid waardoor u uw lasten (tijdelijk) kunt verlagen.

Uw woning, hypotheek en verminderde inkomsten
De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben maatschappelijk grote gevolgen. Wij merken dat er veel vragen leven bij relaties van ons kantoor die beschikken over een eigen woning met een hypotheek. Twee onderwerpen:

Voorwaarden blijven ongewijzigd.
U hoeft niet bang te zijn dat, door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de bank opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.

Uitstel betaling. De Nederlandse banken beseffen ook dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden. Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en u weer uw “normale” inkomen heeft zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald.

Bij vrijwel alle banken geldt dat u een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wilt u van deze tegemoetkoming gebruik maken dan willen wij u daarbij graag helpen. Neem met ons contact op!

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor de uitkering. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verminderde inkomsten
Als u geen of minder inkomen heeft, maar niet ziek bent, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uit. Wel als er sprake is van een gedekte ziekte/arbeidsongeschiktheid natuurlijk. Maar ook weer niet als er “alleen” sprake is van bijvoorbeeld quarantaine en u daardoor verminderde inkomsten heeft. Bij veel verzekeraars is uitstel van het betalen van premies mogelijk. Neemt u met ons contact op als u hier behoefte aan heeft.

Uw particuliere verzekeringen
Reizen. Als u een reis gepland heeft naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is kunt u niet zomaar een beroep doen op de annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Uw zakelijke verzekeringen en verminderde inkomsten
Verminderde inkomsten. Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering? Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers eventueel tegemoet.

Betalingsregelingen. Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij relaties vooral contact met ons op te nemen. Verzekeraars komen relaties waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en wij zoeken samen met u naar maatwerkoplossingen.

Andere diensten. Bent u bezig met creatieve oplossingen om wél omzet te kunnen maken? Dit kan consequenties hebben voor verschillende verzekeringen. Neem met ons contact op om de gevolgen voor uw zakelijke verzekeringen te bespreken.

Uw ziekteverzuimverzekering voor uw medewerkers. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?  Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Motorrijtuigen. Als u verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op: het motorrijtuig mag zich niet op de openbare weg bevinden! U kunt ook de verzekering opschorten, let wel: u bent dan niet meer verzekerd! Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat u daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden.

Een aantal van de belangrijkste noodmaatregelen van de overheid
NOW-regeling voor ondernemers. Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen door NOW maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. Daarom gelden twee voorwaarden:

1) Werkgevers ontslaan in de subsidieperiode geen personeel om bedrijfseconomische        redenen;
2) Werkgevers betalen de lonen door. (De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers.)

TOZO-regeling voor zelfstandigen. Een noodvoorziening van voorlopig 3 maanden basisinkomen op minimumniveau, die financiële steun biedt aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Gemeenten roepen zelfstandigen op dat indien zij (voorlopig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, de regeling nu niet moeten aanvragen. Het gaat om zelfstandigen die door de crisis met hun inkomen onder het bestaansminimum komen. Ook is een lening mogelijk van ongeveer € 10.000,-.

Tegemoetkoming schade COVID-19. Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Belastinguitstel en wijzigen voorlopige aanslag voor zelfstandigen. Kan worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Tot slot
De coronacrisis leidt tot veel angst en zorgen. Wij begrijpen dat. Wij hebben dezelfde gevoelens als u. Maar op ons vakgebied, financiële dienstverlening, kunnen wij iets extra’s betekenen voor onze relaties.  Met deze informatie hopen wij dat wij een aantal van uw vragen hebben beantwoord en dat deze informatie op onderdelen voor u een klein beetje rust brengt.

Mogelijk heeft u nog vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen u dan uit om per mail (info@raasveldbennis.nl) of telefonisch (0174-24 42 59) contact met ons op te nemen. Wij kijken dan graag of wij uw aanvullende vragen kunnen beantwoorden.

Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat u en wij gezond deze periode doorkomen.

Wat er in de praktijk mis kan gaan bij samenwonen in een gezamenlijke eigen woning zonder samenlevingscontract en/of testament!

Als je gaat samenwonen met je partner in een eigen woning wil je waarschijnlijk dat het ook bij je overlijden goed geregeld is voor je partner. Hieronder een aantal problemen als je niets hebt geregeld voor je partner en de oplossingen.

Samenwonende partners erven niet van elkaar op basis van het wettelijk erfrecht.

Bij overlijden van één van de samenwonende partners zonder testament en zonder kinderen erven in eerste instantie de eventuele ouders en broer(s)/zus(sen) van de overledene. De partner erft niets. Jouw deel van de eigen woning vererft dus niet naar je partner. De partner moet, als die in de woning wil blijven wonen, in overleg met jouw erfgenamen kijken of zij kunnen worden uitgekocht. Kan je partner dat betalen? Ook je spaargeld of je auto vererft niet naar je partner.

Wat kun je daar aan doen?

 1. Laat een testament opmaken bij de notaris waarin je de partner geheel/deels laat erven.
 2. Met een samenlevingscontract kan je jouw eigen woningdeel bij jouw overlijden laten verblijven aan de partner. Ook specifieke eigen vermogensbestanddelen zoals een auto kan je na jouw overlijden laten doen toekomen aan je partner in het samenlevingscontract.

Laat dus tenminste een samenlevingscontract opmaken en in sommige gevallen bijvoorbeeld bij kinderen of een onderneming is ook een testament wenselijk.

Als samenwonende partners wel van elkaar erven dan vallen zij in veel gevallen voor de erfbelasting in “de overige” groep. In dat geval is het erfbelastingtarief  30% of zelfs 40% met een lage of geen vrijstelling.

Wat kun je daar aan doen?

 1. Als je langer dan 5 jaar samenwoont (lees: samen ingeschreven staat op één adres), dan wordt je voor de erfbelasting behandeld als partners en dan val je in tariefgroep 1 met een hele hoge vrijstelling van ongeveer € 650.000,- en belastingpercentages van 10% en 20%. De fiscus kijkt heel streng naar de 5 jaarstermijn en de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.
 2. Laat een notarieel samenlevingscontract opstellen met daarin een wederzijdse zorgverplichting. Dan heb je al na 6 maanden samenwoning dit gunstige tarief te pakken.

Voorbeeld
Stel dat je 3 jaar samenwoont en je partner erft (door testament) en er is € 100.000,- overwaarde op de gezamenlijke eigen woning ontstaan, dan is je partner bij overlijden zonder samenlevingscontract over € 50.000,- 30% erfbelasting verschuldigd. Dus € 15.000,-.

Als je een samenlevingscontract had laten opstellen is dat € 0,-.

Ieder samenwoner moet dus eigenlijk een samenlevingscontract hebben.

De zorgverplichting in het samenlevingscontract stelt juridisch overigens niet veel voor, bij uit elkaar gaan heb je niet ineens alimentatieverplichtingen maar door het opnemen van de zorgverplichting in het samenlevingscontract val je voor de erfbelasting wel ineens in de goede groep met de hoge vrijstelling en het lage belastingtarief.

Let op! Dat je fiscale partners bent voor de inkomstenbelasting betekent dus niet dat je automatisch ook partners bent voor de erfbelasting.

Wil je verdere informatie over een samenlevingscontract neem dan contact op met Raasveld Bennis Financieel Planners en laat je adviseren over de mogelijkheden. Je kan ons altijd bellen op 0174-24 42 59 of mailen op info@raasveldbennis.nl.

In de winterrust van beren en winterslaap van een nachtzwaluw verlagen deze dieren hun hartslag (en soms zelfs hun eigen lichaamstemperatuur) om de koude voedselarme periode door te komen. Dit lijkt me een uitstekende manier om ook als belegger een koude beleggingsperiode te overbruggen. Nu stel ik niet voor dat u als belegger uw lichaamstemperatuur verlaagt, maar een verlaagde hartslag zou geen kwaad kunnen;)

Dit moet u niet doen bij een afkoelend beursklimaat
Als u mijn blogs over financiële planning (soms) leest, weet u dat ik vind dat beleggen voor de lange termijn is. U heeft echt de tijd nodig om tot goede gemiddelde rendementen te komen. Helaas ervaren we (te) vaak dat mensen naar hun beleggingen op korte termijn kijken. Helemaal als het even tegenzit op de beurs.

Bij een afkoelend beursklimaat worden beleggers steeds onrustiger. Ik ken mensen die op dat moment gaan twijfelen over hun keuze. Sommigen denken zelfs het juiste uitstapmoment gevonden te hebben. Die twijfel doet meer kwaad dan goed. Onderzoek wijst namelijk uit dat juist deze emotionele keuzes rampzalig zijn voor het rendement.

Dit moet u wèl doen bij een afkoelend beursklimaat
Neem een voorbeeld aan de dieren in de winter. Als belegger zou het slim zijn om een winterslaap te nemen als de beurs daalt. Probeer uzelf te dwingen om even niet naar uw portefeuille te kijken. En niet alleen tijdens minder goede periodes, maar zéker ook tijdens een positieve beurs. Sterker nog; het is misschien wel slim om helemaal niet te kijken de eerste vijf jaar. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel niet dat u uw vermogen aan het lot moet overlaten. Integendeel, wij houden toezicht op uw portefeuille. Aan de hand van de afbeelding (van het Fondsenplatform) hieronder leg ik uit wat ik bedoel.

 

 

 

Kijk nog eens naar de afbeelding. U kunt zien dat 28 van de 38 kalenderjaren positief eindigen. U heeft dus veel jaren met mooie rendementen. Maar let op; elk jaar heeft een rood balletje. Elk jaar kunt u dus een moment van onrust ervaren.

Dus, merkt u dat de beurzen laag staan? Houd een acute winterslaap! Verlaag uw hartslag, denk aan de toekomst en laat mij uw portefeuille in de gaten houden. Dit levert u twee dingen op.

 1. Rust
 2. Een beter rendement*

*De afgelopen drie jaren hebben we met het RB beleggingsbeleid gebaseerd op een breed gespreid indexbeleggingen gecombineerd met kleine percentages onroerend goed, goud en hedgefonds beleggingen een beter rendement gerealiseerd dan de gemiddelde vermogensbeheerder in Nederland.

Waarom?
Onze planeet kan niet wachten. Klimaatverandering is een bedreiging, onze voedselsystemen staan onder druk en ons land, water en mens en dier worden bedreigd. We moeten en willen wat doen.
Wereldwijd komt slechts een heel klein percentage van de goede doelengiften terecht bij onze planeet. Dit percentage is minder dan 5%. De overheid heeft te weinig aandacht voor het milieu. Wij hebben de kans als bedrijf om actie te ondernemen en willen onze verantwoordelijkheid nemen.

Hoe?
We zijn per 1 januari 2019 lid van het internationale 1% for the Planet. Samen met nu 1200 andere bedrijven in de wereld. Dit houdt in dat we jaarlijks 1% van onze omzet doneren aan een van de geselecteerde goede doelen. Wij hebben de keuze gemaakt voor WeForest. De 1% van onze omzet gaat rechtstreeks naar dit goede doel.

 

WeForest – making earth cooler
Het bos vertegenwoordigt een van de grootste meest kosteneffectieve klimaatoplossingen van deze tijd. De universiteit van Oxford heeft onderzocht dat:
-Bossen de watercyclus van de aarde balanceren wat essentieel is om de opwarming van de aarde tegen te gaan;
-Bossen CO2 uit de lucht halen en zorgen voor opslag ervan in aarde en bomen zelf;
-50% van de massa van een boom bestaat uit koolstof die opgeslagen blijft en waardoor de boom zo als gootsteen voor CO2 fungeert;
-Wereldwijd bomen meer CO2 vasthouden dan dat er CO2 in de lucht bestaat.

Doel
De wereld moet stoppen met ontbossing en een gebied zo groot als India (350 miljoen hectare) herplanten als we een kans willen hebben om onder de 2°C opwarming te blijven in 2030.
Het gaat WeForest niet alleen om het aanplanten van bomen.  Ze werken ook aan een betere relatie tussen lokale mens en milieu, zodat de bossen ook voor de lange termijn beschermd blijven.

Het is mogelijk. We gaan ervoor!

Een financieel planner kan al snel 1,5% – 2% per jaar aan rendement toevoegen ten opzichte van een zelfstandige particuliere belegger door vast te houden aan het plan, niet te handelen en alleen te herbalanceren.   Autoriteit Financiële Markten – december 2015 Rapport “Belangrijke inzichten over zelfstandige beleggers” Wetenschappers hebben met behulp van transactiedata de (voor risico gecorrigeerde) prestaties van zelfstandige beleggers in verschillende landen onderzocht (zie Barber en Odean, 2013, voor een overzicht). Dit onderzoek toont steeds aan dat zelfstandige beleggers gemiddeld genomen slechter presteren dan een benchmark (die doorgaans bestaat uit een passieve beleggingsstrategie). Belangrijke factoren die deze tegenvallende prestaties verklaren, zijn de neiging van beleggers om overmatig te handelen (resulterend in hoge transactiekosten) en om onvoldoende spreiding aan te brengen in de portefeuille (resulterend in risicovolle portefeuilles en sterke schommelingen in rendement). Onderzoek Vereniging van Effectenbezitters 2015 Veel beleggers weten het en toch zijn de cijfers schokkend: veel handelen in tijden van beurspaniek blijkt op de lange termijn zeer kostbaar. Recent VEB-onderzoek laat zien dat nerveuze beleggers op de langere termijn tot de helft van hun winst kunnen verspelen. In totaal 2,22% jaarlijks extra rendement door niet te handelen (1,6%) en alleen te herbalanceren (0,62%).   Montréal-based Center for Interuniversity Research and Analysis on Organizations (CIRANO) – 2012 – Professor Claude Montmarquette and Nathalie Viennot Brio Het vermogen van particulieren is gemiddeld 2,73x zo hoog na 15 jaar bij gebruikmaking van een financieel planner.   Alpha, Beta, and Now… Gamma” David Blanchett and Paul Kaplan of Morningstar – 28 augustus 2013 Good financial planning decisions increase retirement income by 29%, which is the equivalent of generating 1.82%/year of higher returns   Onderzoek Universiteit Maastricht – 70.000 rekeninghouders Periode 2000-2006 Zelfstandige rekeninghouders gemiddeld -/- 1,76% maand rendement. Terwijl AEX van 677 naar 497. Dat is gemiddeld – /- 0,36% maand rendement. Gemiddeld deed een particuliere belegger het dus 1,4% per maand slechter over die onderzoeksperiode!!

De hypotheekrente is historisch laag. Goed nieuws natuurlijk voor al die mensen die nu een huis kopen en een hypotheek aangaan. Jaloersmakend natuurlijk als je zelf al een hypotheek hebt lopen, welke is aangegaan tegen een veel hogere rente en waarvan het einde van de rentevaste periode nog niet is bereikt. Toch kan ook jij profiteren van de huidige lage rente. Hiervoor geef ik je hieronder een aantal opties.

Verhuizen
Dit is wel gelijk de meest rigoureuze stap, maar wel één die we in de praktijk veel tegenkomen. Als je je woning verkoopt kun je in bijna alle gevallen je hypotheek in één keer boetevrij aflossen. Koop je vervolgens een nieuwe woning aan en sluit je weer een nieuwe hypotheek, dan krijg je voor deze nieuwe hypotheek de actuele lage hypotheekrente. En door die lage rente zien we dat veel mensen die een vergelijkbare woning terugkopen goedkoper uit zijn in de maandlasten ten opzichte van hun oude hypotheek. Of kunnen mensen groter/duurder gaan wonen tegen min of meer dezelfde hypotheekmaandlasten.

Oversluiten
Ondanks dat je rentevaste periode nog niet is afgelopen, kan het wellicht interessant zijn om je hypotheek over te sluiten tegen de actuele hypotheekrente. Je betaalt dan mogelijk wel een boeterente voor het vervroegd aflossen en een aantal bijkomende kosten (al deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar !). Voordat je dit besluit is het van belang uit te laten rekenen wat het voordeel is van oversluiten en of dit voordeel wel écht opweegt tegen de eenmalige extra kosten. Maar het kan zeker de moeite waard zijn.

Rente-opslag
Heb je géén hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan is bij het aangaan van je hypotheek de rente vastgesteld op basis van de zogenaamde schuld/marktwaarde verhouding. Hoe hoger je hypotheek was ten opzichte van de taxatiewaarde van je woning, hoe hoger de risicoklasse bij de bank en hoe hoger de rente.  Zo hebben veel mensen hun woning in het verleden volledig gefinancierd en kregen zij dus een rente in de hoogste risicoklasse. Je hebt dan te maken met een zogenaamde rente-opslag voor het extra risico dat de bank loopt. De laatste jaren zijn de waardes van woningen gemiddeld genomen fors gestegen en wellicht is er inmiddels ook al aardig afgelost op je hypotheek. Dit kan betekenen dat de schuld/marktwaarde-verhouding inmiddels lager is dan bij aanvang van je hypotheek. En dat je mogelijk dus in aanmerking komt voor een tussentijdse verlaging van je hypotheekrente. Niet alle banken kennen deze optie in hun voorwaarden, maar het is dus zeker de moeite waard om dit eens te (laten) checken.

Rentemiddeling
Als blijkt dat oversluiten een aantrekkelijk optie is, maar dat de eenmalige kosten te hoog voor je zijn om in één keer te betalen, dan kan rentemiddeling een prima alternatief zijn. De afgelopen jaren bieden steeds meer banken deze optie aan.
Rentemiddeling is een manier om de verschuldigde boeterente over de nieuw gekozen rentevaste periode uit te smeren. Dit vertaalt zich dan in een rente-opslag die bovenop de nieuwe actuele hypotheekrente komt. Meestal zullen de nieuwe maandlasten nog steeds aantrekkelijker zijn in vergelijk met je huidige maandlasten van je hypotheek. En ook krijg je weer voor een langere periode zekerheid ten aanzien van je maandlasten.
Mogelijk zitten er ook nadelen aan deze optie. Iedere bank hanteert namelijk weer zo zijn eigen voorwaarden ten aanzien van rentemiddeling. Zo zijn er banken die een boete berekenen als je, binnen een bepaalde periode na het toepassen van de rentemiddeling, alsnog je woning verkoopt en de hypotheek aflost.

Laat je dus goed voorlichten, voordat je definitief kiest voor rentemiddeling.

Kortom, voel je wel iets voor verlaging van je hypotheekmaandlast, neem dan contact op met Raasveld Bennis Financieel Planners en laat je adviseren over de mogelijkheden. Je kan ons altijd bellen op 0174-24 42 59 of mailen op  info@raasveldbennis.nl.